Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

Výzkumy učitelů mateřských škol a předškolních zařízení

Výzkumy učitelů mateřských škol a předškolních zařízení

by Marie Dědičová -
Number of replies: 0

A Comparison of Preschool and Kindergarten Teacher Expectations for School Readiness

Cílová populace:   Učitelé mateřských škol (preschool teachers) a učitelé předškolních zařízení (kindergarten teachers)  ve dvou vybraných krajích v Kansasu

Způsob výběru: Výzkum se zaměřuje na učitele ve dvou krajích Kansasu (účelový výběr), v případně učitelů mateřských škol byli vybráni náhodně z mateřských škol v daných krajích. (Pravděpodobností výběr? – není blíže popsáno) Učitelé předškolních zařízení se výzkumu zúčastnili všichni.

Rozsah vzorku: 21 učitelů mateřských škol (preschool teachers), 28 učitelů předškolních zařízení (kindergarten teachers)

Návratnost: 100 % - ke každému z učitelů přijel doktorand, který zaznamenával odpovědi učitelů na otázky v dotazníku

Limity: Malá velikost vzorku

 

Hlavním problémem výzkumu byla především malá velikost vzorku, kterou zmiňují autoři také v limitech výzkumu. Díky malému rozsahu vzorku mohli ale mohli zajet za každým učitelem osobně a zajistit si 100% návratnost.  Nevíme také více o způsobu výběru první skupiny učitelů, autoři pouze píší, že byli vybráni náhodně, ale blíže nespecifikují. Ve výzkumu není ani zmíněna celkový počet učitelů mateřských škol v těchto dvou krajích v Kansasu.

 

 

Parents’ and Teachers’ Beliefs About Children’School Readiness in a High-Need Community

Cílová populace: Učitelé mateřských škol (preschool + kindergarten) a rodiče dětí

-          Populace ve studii se skládala ze všech rodičů dětí narozených v letech 1993 nebo 1994 navštěvujících komunitní předškolní zařízení v okrese a jejich předškolních učitelů; všichni rodiče předškoláků ve dvou základních školách v okrese; a všichni učitelé mateřských a předškolních zařízení v okresních veřejných školách

Způsob výběru: Nejdříve byl vybrán okres, ve kterém téměř 90 % studentů základních škol bylo způsobilých pro federálně financované obědy zdarma a má velkou populaci černošských a hispánských rodin (účelový výběr). Dále byly osloveny všechny zařízení zmiňované v cílové populaci, které si vybraly, které si vybraly, zda se výzkumu zúčastní. (Dostupný výběr – nepravděpodobnostní)

Rozsah vzorku  + návratnost : 461 rodičů (z 25 komunitních předškolních zařízení a dvou veřejných škol (Z některých rodin odeslali dotazník oba rodiče, výzkumníci se rozhodli vyřadit z výzkumu druhého rodiče, který dotazník vyplnil, konečný vzorek rodičů byl tedy 355). Odhadovaná míra návratnosti byla 49 %. 46 učitelů (z 26 komunitních předškolních zařízení) – míra návratnosti 73 %. 6 učitelů z mateřských škol (preschool teachers) na základních školách – míra návratnosti 50 %. 57 učitelů z předškolních zařízení (kindergarten teachers) na základních školách – míra návratnosti 89 %.

Limity: Výzkum nezahrnuje rodiče, kteří zůstávají s předškoláky doma a hispánské rodiče, kteří mluví pouze španělsky. Výzkum se odehrával pouze v jednom okrese. Velmi rozdílné velikosti vzorků.

 

Vzhledem k tomu, že se výzkumníci zajímali o rodiče a učitele ve specifickém prostředí, které vybrali z toho důvodu, aby odpovídalo jejich potřebám výzkumu je nepravděpodobností výběr vzorku pochopitelný. Výzkumníci se snažili oslovit rodiče a učitele z různých typů zařízení, ale neodpovídají tomu velikosti vzorků, které jsou svojí velikostí velmi odlišné a nemůžeme mezi nimi porovnávat. Navíc, protože oslovili mnoho různých typů zařízení, je způsob výběru vzorku popsán mírně chaoticky.