Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Homogenní a heterogenní třídy MŠ v ČR

Re: Homogenní a heterogenní třídy MŠ v ČR

by David Greger -
Number of replies: 0
Ondřeji, hezky rozmyšlené a napsané. Spíše něž měření na školách bych napsal „Pozorování v MŠ.“ atd 1. Nepotřebujete MŠ, kde budou jak heterogenní, tak homogenní třídy. Potřebujete část školek, kde budou jedny a kde druhé nebo kombinace. Kdyby se to omezilo jen na MŠ, kde mají kombinaci heterogenní a homogenní (nejspíše pro předškoláky)., vypadla by zcela skupina MŠ co i předškoláky zahrnuje do heterogenního kolektivu a to by byla škoda. Naopak omezení na větší MŠ je v pořádku, neb malé jedno či dvoutřídní MŠ jsou témeř vždy z principu heterogenní, neb nemají jinou možnost. Ad 2 podle mě neplatí, ani bych nedával. Pokud to bude dostupný výběr, půjde rozhodně o důvod 1, důvod 2 byste mohl potvrdit jen, kdybyste šel pravděpodobnostním výběrem a odmítla Vás velká většin. Jinak je to nepodložený dohad a podle mě neplatí. Spíše je to o formě oslovení, hledání cest podpory těch MŠ atp. Běžně to děláme, že vybíráme náhodně. Nevím, jak se zajistí bod 3? S výběrem pro pozorování jsem v pohodě, jen bych vynechal body 2 a taky asi 3 a pokračoval jen tím odstavcem pod tím ;) Bod 1 pak nemusí být číslován, ale musí zůstat. Uvažoval bych třeba i o MŠ od 4 tříd výše, zvážil bych i MŠ se třemi třídami, dle jejich počtu apod. Zde už je třeba si vyjet velikost MŠ v počtu tříd a počtu žáků. Jinak se zkuste zbavit v písemném textu označení školka a dávejte vždy mateřská škola se zavedením zkratky MŠ při prvním použití a pak už jen MŠ. Vím, jak jsou na to mnozí alergičtí, neb se mi to taky do textu dostalo, i v ústním projevu tím mnohé zbytečně naštvete. 😉 Myslím ředitelky, odborníky a výzkumníky v této oblasti, úředníky MŠMT apod.