Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

Dotazníkové šetření ředitelů MŠ v Austrálii a na Floridě

Dotazníkové šetření ředitelů MŠ v Austrálii a na Floridě

by Ondřej Koželuh -
Number of replies: 0
Directors of Early Childhood Services: Experience, Preparedness and Selection

Methodology

Surveys were distributed to the Directors of all childcare centres and preschools in the innercity and Western Sydney regions (N = 427). Two hundred and one questionnaires were returned (47%). Two surveys were returned too late to be added to the database. Five respondents indicated that they 'had no Director'. Two respondents stated that the survey was not relevant to their service. One respondent did not have official approval to fill out the questionnaire. One hundred and ninety-one questionnaires were used to compile findings. Not all questions were answered by all respondents. Interviews were conducted with 55 directors selected randomly from the sample. The purpose of the interviews was to probe responses to survey questions.

 

1. Ředitelé mateřských škol v Sydney a regionů západního Sydney

2. Výběr byl proveden lokálně (pravděpodobnostně), tedy byla oslovena všechna předškolní zařízení v dané lokalitě (viz výše)

3. Osloveno bylo 427 ředitelů

4. Návratnost činila 201 dotazníků (47 % celkového počtu)

5. Výběr výzkumného vzorku mi přijde velmi rozumný, protože výsledky budou odrážet realitu dané lokality, přičemž na zobecnění na celou Austrálii samozřejmě nestačí. Jako odrazový můstek pro takový záměr však tento výzkum slouží skvěle. Návratnost se mi zdá v normě, když budeme vycházet z obecného konsensu návratnosti 30-60 % (Chráska, 2016).

(limity výzkumu studie nemá a ani v textu se nenachází další zmínka o vzorku)

 

 

An Exploratory Study of Child Care Center

Methodology

Access to respondents was coordinated with the staff at the early learning coalitions located in two counties. Distribution of the questionnaire included physically handing the center director a copy of the questionnaire and sending the questionnaire as a part of the monthly email communication to child care centers. The two counties participating in this research study had a total of 844 centers participating in the School Readiness Program. Each child care center director served as a potential participant in this research study. A total of 104 questionnaires were completed as a part of the data collection. Additional
distribution efforts were employed by the researcher that included contacting the state office for early childhood professional development.

 

1. Ředitelé mateřských škol ze dvou okresů (counties) na Floridě

2. Výběr byl proveden lokálně (pravděpodobnostně), tedy byla oslovena všechna předškolní zařízení v dané lokalitě (viz výše), a to z důvodu zapojení do programu "School Readiness" působícího právě v těchto dvou regionech

3. Osloveno bylo 844 ředitelů

4. Návratnost činila 104 dotazníků (12 % celkového počtu)

5. Výběr vzorku se mi jeví jako dobře zvolený kvůli cíli výzkumu, který počítá se zapojením do programu (viz výše). Na zobecnitelnost výsledky nestačí, ale jako start k hlubšímu zkoumání problematiky je to ideální. Problém je u návratnosti, která je mizivá, a tím pádem jsou získaná data zkreslující a nevypovídající.

Limity: One limitation was the sample size, given that study participants were selected from two counties in the state of Florida. This may have led to a smaller sample size than used in other studies. As a result of the smaller sample size, generalization is not possible. This can be a consideration for use in future studies on the topic.