Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením - 2 zahraniční výzkumy

Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením - 2 zahraniční výzkumy

by Tereza Moravová -
Number of replies: 0

Zatím jsem nenašla žádný výzkum zacílený přímo na postoje k práci cílové skupiny lidí se zdravotním postižením (kvanti). Předložené články se věnují postojům k práci u specifického výběrového souboru (zaměstnanci pracující ve školství a studenti). Co mě zaujalo, oba výzkumy se věnují alespoň částečně obecné rovině postojů k práci (hodnota, motivace ad.) a v obou případech si výzkumínic sami sestavili svůj dotazník, což je i můj záměr. Ve výzkumu zaměřeném na studenty byly navíc v dotazníku zahrnuty 2 otázky pro porovnání s World Value Study (v rámci svého šetření chci také využít několik otázek ze současných výzkumů, Rabušic Hodnoty a postoje v ČR), tak abych mohla případně porovnat výsledky. Oba výzkumy využívají škály, čemuž se také nevyhnu. Oba výzkumy pracují se specifickou cílovou skupinou a zároveň hledají vztah mezi předem danými kritérii (věk, gender, kultura ad.) - v mém případě chci také hledat vztah mezi výší pobírání státní sociální podpory a motivací jedince pracovat (hodnotou práce v životě jedince) a dalšími kategoriemi (typ zdravotního postižení, jeho stupeň ad.) - to ještě nemám plně promyšleno.