Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Heterogenní a homogenní třídy MŠ

Re: Heterogenní a homogenní třídy MŠ

by David Greger -
Number of replies: 0
Hezký den, Ondřeji, máte dost podnětů od kolegyň níže. Formulace hypotéz může být i bez uvedení, homogenní ve srovnání s heterogenní třídou, když uvedu na začátku, že půjde o porovnání obou skupin. Nicméně větší potíž je, že ve formulacích používáte slova odkazující na kauzální výzkumný problém. Je to patrné ze slov Efektivita v nadpisu tématu, nebo VO 2 - jaký vliv... Tomu se vyhněte, nebylo by v silách jednotlivce to zpracovat v disertaci a takový design je obtížně realizovatelný. Nicméně spíše než efektivitou bych napsal, že Vás zajímají názory učitelek a ředitelek MŠ na uspořádání dětí do tříd podle věku. A pak bych nepsal o vlivu (to je kauzalita a musíme ji prokázat skutečným měřením kognitivních schopností před a po a mít nějakou intervenci - různé složení skupin v experimentu) ale spíše jaké předosti vnímají učitelky/ředitelky v případě heterogenní/homogenní uspořádání dětí do skupin/tříd? a takto, psal bych o zkušenostech, postojích. A být si vědom a důsledně dodržovat, že jde o názory aktérů, tedy ne o účinnost. Je to podobné, jako kdybychom účinnost vakcíny proti Covid zjišťovali názorem praktických lékařů, nebo klidně i biochemiků. Názor na prokázání účinnosti nestačí. Ani, když je to názor na účinnost něčeho, není to důkaz účinnosti. Často se říká, že se na to ani ptát nemáme, že účinnost je třeba prokázat, ne se na ní dohodnout ;) Jinak Ondřej dobře ví, vím i z našich diskusí, že typ uspořádání ovlivňuje velikost MŠ apod. Výběrový soubor by měl být tedy omezen na ty MŠ, které jsou aspoň natolik velké, že mohou vytvářet více než 2 skupiny dětí (myslím si, že MŠ od tří tříd výše, ale to je třeba ověřit na datech, nebo od 75 dětí v MŠ výše, je můj odhad vez pohledu na data o rozdělní MŠ dle velikosti).