Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Heterogenní a homogenní třídy MŠ

Heterogenní a homogenní třídy MŠ

by Ondřej Koželuh -
Number of replies: 4

Výzkumný problém:

Efektivita věkově homogenního a heterogenního uspořádání tříd MŠ v ČR

 

Proč je to důležité?

-vzdělávání dětí velmi ovlivňuje prostředí skupiny, ve které vzdělávání probíhá

-v ČR neexistují relevantní výzkumy, jaké výhody/nevýhody plynou z heterogenního nebo homogenního uspořádání

-RVP PV umožňuje obojí zřízení a ponechává rozhodnutí na řediteli školy

 

Dostupné výzkumy a co se o tématu ví

-podle zahraničních studií se ukazuje, že heterogenní zřízení je výhodnější pro rozvoj sociálních a emočních kompetencí (Marshak, 1994; Katz, 1990; Brownell, 1990). Empiricky se neprokázalo, že homogenní zřízení je vhodnější pro kognitivní rozvoj (Veenman, 1995).

 

Cíle výzkumu:

1. Porovnat míru vlivu věkového uspořádání třídy na vzdělávací výsledky dětí ve sledovaných oblastech

2. Zjistit procentuální zastoupení věkově homogenních a heterogenních tříd MŠ v ČR

 

Výzkumné otázky:

1. Jaké je procentuální zastoupení heterogenních/homogenních tříd MŠ v ČR?

2. Jaký je vliv homogenního a heterogenního zřízení na vzdělávací výsledky dětí?

-2a. Jaký je vliv na řečový rozvoj dětí?

-2b. Jaký je vliv na emoční a sociální rozvoj dětí?

-2c. Jaký je vliv na kognitivní rozvoj dětí?

3. Jak učitelé (ředitelé) MŠ rozumí pojmům věkově homogenní a heterogenní třída?

 

Hypotézy:

H1 - Heterogenní zastoupení v současné době převažuje nad homogenním.

H2 - Vyšší úrovně řečového rozvoje dosahují děti v homogenních třídách

H3 - Vyšší úrovně emočního a sociálního rozvoje dosahují děti v heterogenních třídách

H4 - Rozdíl v úrovni rozvoje kognitivní oblasti nebude statisticky významný

H5 - Chybí jednotné vymezení termínů homogenní a heterogenní třída

Při formulaci hypotéz vycházím z dostupných zahraničních výzkumů a předpokládám, že dojdu ke stejným výsledkům.

In reply to Ondřej Koželuh

Re: Heterogenní a homogenní třídy MŠ

by Helena Štrofová -
Dobrý den, Ondřeji. Klobouk dolů a pro mne velká inspirace. Máte to promyšlené, jak cíl, tak výzkumné otázky i hypotézy se mi líbí, hezky na sebe navazují. Nenašla jsem negativum. Možná jen, je nutné dojít ke stejným výsledkům jako ostatní výzkumy? Myslím, že ne a budu sama zvědavá na výsledky Vašeho výzkumu. Hezký den, Helena Štrofová
In reply to Ondřej Koželuh

Re: Heterogenní a homogenní třídy MŠ

by Marie Dědičová -
Cíl výzkumu i výzkumné otázky mi přijdou logicky formulovány. Přijde mi trochu nadbytečná otázka na procentuální zastoupení heterogenních/homogenních tříd a zajímal by mě její význam ve výzkumu.

Ale zastavila bych se u hypotéz, učila jsem se je formulovat jinak a upřímně nevím, zda je to správně, či mohou být formulovány i takto :)

Za mě bych ale v každé větě chtěla mít jasně dáno, co porovnávám, ("hypotéza se skládá ze dvou proměnných, z nichž jedna z proměnných má dvě roviny, mezi kterými je vztah vyjádřený 2.stupněm přídavného jména") tedy:
H2: V homogenních třídách dosahují děti vyšší úrovně řečového rozvoje než ve třídách heterogenních
H3: V heterogenních třídách dosahují děti vyšší úrovně emočního a sociálního rozvoje než ve třídách homogenních
H4: Za mě není hypotéza, není zde vztah vyjádřený...
H5: Není hypotéza, u tohoto bych navíc řekla, že toto nemůžeme ani měřit.
In reply to Ondřej Koželuh

Re: Heterogenní a homogenní třídy MŠ

by Hana Zakouřilová -
Dobrý den, Ondřeji,

zpracování se mi líbí a pro mě je velmi inspirativní. Pro sebe bych potřebovala více specifikovat co jsou to homogenní a heterogenní třídy.
Napadalo mě během čtení - jak u vesnických MŠ, kdy heterogenita či homogenita je něco, co nejde dělat jinak - málo místností, personálu, dětí. Nebo když homogenní třída MŠ (předškolní) je v budově ZŠ, kde se potkávají a společně realizují nějaké aktivity?
Přeji hezký den,
Hanka
In reply to Ondřej Koželuh

Re: Heterogenní a homogenní třídy MŠ

by David Greger -
Hezký den, Ondřeji, máte dost podnětů od kolegyň níže. Formulace hypotéz může být i bez uvedení, homogenní ve srovnání s heterogenní třídou, když uvedu na začátku, že půjde o porovnání obou skupin. Nicméně větší potíž je, že ve formulacích používáte slova odkazující na kauzální výzkumný problém. Je to patrné ze slov Efektivita v nadpisu tématu, nebo VO 2 - jaký vliv... Tomu se vyhněte, nebylo by v silách jednotlivce to zpracovat v disertaci a takový design je obtížně realizovatelný. Nicméně spíše než efektivitou bych napsal, že Vás zajímají názory učitelek a ředitelek MŠ na uspořádání dětí do tříd podle věku. A pak bych nepsal o vlivu (to je kauzalita a musíme ji prokázat skutečným měřením kognitivních schopností před a po a mít nějakou intervenci - různé složení skupin v experimentu) ale spíše jaké předosti vnímají učitelky/ředitelky v případě heterogenní/homogenní uspořádání dětí do skupin/tříd? a takto, psal bych o zkušenostech, postojích. A být si vědom a důsledně dodržovat, že jde o názory aktérů, tedy ne o účinnost. Je to podobné, jako kdybychom účinnost vakcíny proti Covid zjišťovali názorem praktických lékařů, nebo klidně i biochemiků. Názor na prokázání účinnosti nestačí. Ani, když je to názor na účinnost něčeho, není to důkaz účinnosti. Často se říká, že se na to ani ptát nemáme, že účinnost je třeba prokázat, ne se na ní dohodnout ;) Jinak Ondřej dobře ví, vím i z našich diskusí, že typ uspořádání ovlivňuje velikost MŠ apod. Výběrový soubor by měl být tedy omezen na ty MŠ, které jsou aspoň natolik velké, že mohou vytvářet více než 2 skupiny dětí (myslím si, že MŠ od tří tříd výše, ale to je třeba ověřit na datech, nebo od 75 dětí v MŠ výše, je můj odhad vez pohledu na data o rozdělní MŠ dle velikosti).