The Media Ecology of Pirate Radio

The Media Ecology of Pirate Radio

by Čeněk Pýcha -
Number of replies: 0

Jak Fuller aplikuje pojem media ecology v této kapitole? K čemu Fuller koncept používá?