Kartografie médií

Re: Kartografie médií

by Karolína Nečadová -
Number of replies: 0
Myslím, že podle Zielinského je kartografie médií mapování mediálních praktik, přístupů a filozofie (a jejich propojení a šíření) na daných místech. Zielinski chce vytvořit alternativní kartografii médiálního vývoje k dominantnímu pohledu. Namísto běžně přijímaných míst považovaných za centra kulturního vývoje se zaměřuje na jiná místa, různá propojení, diskurzy, a odmítá přitom jednu konkrétní metodologii.