Úvodní slovo a podmínky zápočtu

Úvodní slovo a podmínky zápočtu

by Radka Stará -
Number of replies: 0

Dobrý den, vítám vás v tlumočnické laboratoři zaměřené na tlumočení z ČZJ do ČJ. Jsem ráda, že vaši malou skupinku mohu vést na cestě ke zdokonalování vašich tlumočnických dovedností. Navíc tato cesta je v podstatě zábavným uvažováním o jazyce. Stačí se víc zamýšlet nad výrazy a texty, které vyskakují všude kolem nás, pracovat s nimi. Krok za krokem se nám tak podaří zautomatizovat některé postupy, které nám pak mohou pomoci při tlumočení. 

CO BUDE NÁPLNÍ TOHOTO KURZU?

Základní popis náplně kurzu najdete v sylabu. Ještě rozvedu: Budeme se zabývat texty již na úrovni tlumočníků, pracovat budeme s videy. Ta budeme převádět do mluvené či psané češtiny. Já budu vaší průvodkyní během této práce. Každý váš text projdu, okomentuji, navrhnu řešení. Pokusíme se také o korekturu vzájemnou, kdy si sami budete hodnotit srozumitelnost a vhodnost svých překladů navzájem. Každý týden dostanete několik úkolů. Vložím je vždy v pondělí sem do Moodlu. Termín pro odevzdání textů je vždy do neděle 20:00. Jen tak mohu zaručit, že vám pošlu v následujícím týdnu opravený text a poznámky k úkolům. Pokud nevložíte, lze vkládat chybějící úkoly do konce semestru, nezaručím však, že stihneme společně váš text vylepšit, pokud to bude potřebovat. 

PODMÍNKY ZÁPOČTU: 

Pro zápočet potřebujete splnit všechny úkoly zde v Moodlu do konce semestru (zkouškového období). Dále bych vás ráda viděla na většině online živých setkání, která proběhnou vždy jednou za tři týdny na Zoomu (pondělí, 10:50). 

KONZULTACE:

Jednou za tři týdny se můžeme o vašich pokrocích pobavit společně na Zoomu, viz výše. Pokud budete potřebovat, jsem vám k dispozici individuálně, také na Zoomu. Můžeme se mailem domluvit na čase a virtuálně se setkat nad vašimi překlady. 

Budu se těšit na společnou práci, Radka Stará