Atestace

Atestace

von Věra Hejhalová -
Number of replies: 0

Milé studentky, milí studenti, 

semestr se nám přehoupl do své poslední třetiny a pomalu se blíží termín atestace. Touto dobou bych se Vás i v prezenční výuce začala ptát na Vaše preference způsobu atestace.

Pro tento kurz jsou předepsány dvě možnosti: 1) prezenční přezkoušení (typově podobné úkolům, které zpracováváte každý týden při svém samostudiu), 2) napsání písemné práce s korpusově-lingvistickým tématem v rozsahu 3-5 stran.

Protože je pravděpodobné, že v důsledku současné situace nebude možné přezkoušení prezenční, navrhne nejspíše pan děkan v návaznosti na nové předpisy (nyní ve schvalovacím procesu) možnost změny atestace na distanční.

Pro nás z toho vyplývá následující:

1) atestaci byste mohli absolvovat z domova (distančně); v předem stanovený čas bychom se spojili, každý z Vás by dostal jiné zadání (3 úkoly podobné těm, které plníte v době samostudia) a v domluveném časovém horizontu cca 30-45 minut byste mi poslali vypracování, které bych ohodnotila. Pro tuto formu bych navrhovala termín 11.5., příp. 18.5. a jeden termín v září.

2) napsání písemné práce je legitimní alternativou - pokud někdo z Vás bude volit tuto alternativu, začněte prosím přemýšlet o tématu.

 

Abych si udělala obrázek o Vašich preferencích, připravila jsem rychlé hlasování v Doodlu, kde Vás prosím, abyste zvolili variantu, která je Vám nejsympatičtější. Můžete volit jen jednu z nabízených variant. Vaše hlasování by mělo ostatním zůstat skryto. Jedná se mi o hrubou představu. Pokud byste se nakonec rozhodli jinak, než budete teď hlasovat, můžeme se samozřejmě domluvit.

Link na hlasování: https://doodle.com/poll/qfar8wxnizkhnkfp

S přáním hezkého dne

Věra Hejhalová