Pokračování kurzu on-line

Pokračování kurzu on-line

by Radka Dudová -
Number of replies: 0

Milé studentky a studenti,

dlouho jsem váhala, jak kurz nastavit v současných podmínkách, kdy není jasné, zda v tomto semestru budeme moci ještě pokračovat face to face. Zejména nevím, jestli máte zájem, chuť a podmínky k tomu v kurzu pokračovat na dálku. Chtěla bych ale umožnit těm, kdo chtějí, kurz absolvovat a ukončit zápočtem.

Vložila jsem k následujícím dvěma lekcím na Moodle své výpisky - přípravy k hodinám, které by mohly alespoň částečně nahradit můj výklad. Zároveň tam máte texty, ze kterých jsem čerpala, případně další materiály. Jedná se hlavně o rámcovou analýzu, protože k té jsme se ještě nedostali a ta má být metodou použitou v závěrečné práci.

Výuku Atlasu budeme muset asi dát k ledu, ale pokusím se vám zpřístupnit videonahrávku školení, které jsme k tomu měli v SOÚ.

Můžete tedy pokračovat samostudiem rámcové analýzy. Dalším úkolem pro vás je vymyslet téma, které bychom analyzovali v rámci závěrečné práce. Téma vymyslíte až poté, co si projdete materiály k rámcové alanýze, abyste měli představu, co a jak se dá analyzovat. Nahrajte do Moodle vaše návrhy témat do 30.3., já vyberu nejzajímavější a můžeme pak i hlasovat. Dalším krokem pak bude shromáždit texty k vybranému tématu.

Dejte mi prosím vědět, kdo má zájem v kurzu pokračovat a jak byste si to eventuelně představovali.

Radka Dudová