Josef Vegner, DiS

Josef Vegner, DiS

von Josef Vegner -
Number of replies: 1

1. Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s krizovým managementem, brannou pohotovostí státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi, zejména v oblasti:

  • obrany, ochrany a bezpečnosti

  • mobilizační přípravy

  • přípravy k civilní ochraně a ochraně obyvatelstva

  • ochrany hospodářského a služebního tajemství

  • evidence a ochrany služebních, kulatých razítek se státním znakem rektorátu, fakult a součástí Univerzity Karlovy.