- Jaká je současná praxe ve výuce slovotvorby na II. stupni ZŠ?