Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů

Re: Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů

by Eva Koželuhová -
Number of replies: 0

Lenko, 

téma je mi sice velmi blízké, ale doufám, že pochopení Tvých záměrů pramení spíš z toho, že je vše jasně a srozumitelně popsáno. Navržený postup odpovídá stanovým cílům, výzkumné otázky dobře formulované.