Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

Re: Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

autor Daniela Swart -
Počet odpovědí: 0

Ahoj Evo,

máš zajímavé téma výzkumu a také Tvoje prezentace je pro mě srozumitelná a jasně strukturovaná. Co by mne ještě osobně zajímalo, je prolínání rozvoje čtenářské pregramotnosti a rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání, tj. nakolik je rozvoj čtenářské pregramotnosti prostředkem pro rozvoj řečových dovedností. Obávám se, že u nás se rozvoji řečových dovedností dětí věnujeme velmi málo, zatímco v zahraničí je to často klíčové téma předškolního vzdělávání, protože se považuje za hlavní faktor budoucího školního úspěchu dítěte. To je ale jen poznámka na okraj.