Vzdělávání dětí z dětského domova

Re: Vzdělávání dětí z dětského domova

by Jana Krátká -
Number of replies: 0

V rámci diplomové práce (taktéž zaměřena na vzdělávání dětí z dětského domova) jsem zjišťovala, zda docházelo ke kontaktu s biologickou rodinou. Pokud tomu tak bylo, dotazovala jsem se, zda i motivovala ke studiu.

Celkem 20% respondentů (N=20) uvedlo, že byli ke studiu motivováni ze strany biologické rodiny i dětského domova. Blíže jsem kontakt s biologickou rodinou nezkoumala a domnívám se, že ani nelze.