Rozpis prezentací a očekávaný obsah

Rozpis prezentací a očekávaný obsah

by Magdalena Mouralová -
Number of replies: 0

Milé kolegyně, milí kolegové,

Připomínám, že zítra nás čekají prezentace a sejdeme se již v 9.30. Budeme moc rádi, když přijdou nejen prezentující, ale i ostatní – je to užitečné pro všechny strany. Pro získání zápočtu je nutná aktivní participace na semináři, aktivní účast se zapojením do diskuze tedy  očekáváme od těch z vás, kteří více než jednou nebyli na semináři a nevyplnili anketu (v rozpisu níže mají za jménem křížek ti z vás, u kterých jsem si jisti, že spadají do této skupiny, otazník ti, u kterých to tak být může a nemusí - část prezenčních listin mám v kanceláři a doplním až ve středu, ale vy sami asi víte, zda jste chyběli/nedodali jen jednou či víckrát).

Co se týče samotné prezentace, tak počítejte s časovou dotací 8 minut (a podobně dlouhou diskusí). Zaměřte se na následující okruhy:

-        O co vám jde (cíle, příp. výzkumné otázky)

-        Jak se toho snažíte dosáhnout (metodický postup, včetně analýzy)

-        Co vám vyšlo/vychází (předběžné výsledky)

-        Co z toho plyne (diskuse – vztažení výsledků k teoriím, předchozím výzkumům, implikace pro praxi apod.)

-        S čím si nevíte rady, s čím potřebujete pomoci (otázky, problémy, nejasnosti)

Nevěnujte se moc uvedení do problému, kontextu, věcným východiskám, ani popisu teorií. O teoriích a předchozích výzkumech je žádoucí mluvit především ve vztahu k výsledkům a závěrům.

Pokud by někdo z vás chtěl prezentaci pojmout jako nácvik obhajoby, pak lze zkusit práci představit bez powerpointové (či jiné) prezentace, protože při samotné obhajobě není možnost promítat a na představení práce máte cca 5 minut. I pak je ale asi vhodné připravit nějaký materiál pro posluchače – u obhajoby má komise k dispozici práci a posudky. Nicméně powerpoint či jinou pomůcku klidně mít můžete a u většiny z vás předpokládáme, že to tak bude.

Níže přikládám rozpis, kam jsem doplnila i ty z vás, kteří se sami nezapsali. Pokud by někdo z vás chtěl končit až v zimním semestru, napište a domluvíme individuální postup.

Přeji hezké jarní dny a těším se zítra,

Magdalena Mouralová

 

Prezentace na bakalářském semináři – duben 2018

4. dubna

11. dubna

18. dubna

9.30

9.30

9.30

Markéta Šlechtová

Ondra Šveda

Lucie Zahradníčková (x)

Olga Křivánková

Kuni Nguyenová

Eliška Češková (x)

Kryštof Tvrdík

Linda Popovská (x - aspoň na ranní bloky)

Anna Jiřičková (x)

Kryštof Lejček

Katka Janatová

Gabriela Hampejsová

 

Natálie Svobodová

Linda Sequensová (?)

11.00

11.00

11.00

Nikola Vovsová

Jakub Černý

Šárka Holubová (?)

Zdeněk Svačina (x)

Štěpánka Kotýnková

Michaela Štrbíková

Jakub Janouš (?)

Jakub Skalický

Michal Maťašovský (?)

Alex Yaklyushyna

Ondřej Prokeš

Tereza Dědinová (?)

 

Sára Čerňanská

Václav Petráň