Inkluzivní přístupy na ZŠ ve Středočeském kraji

Inkluzivní přístupy na ZŠ ve Středočeském kraji

by Nikola Adelaida Řandová -
Number of replies: 0

Hlubší zmapování inkluze na ZŠ ve Stř. kraji, zjištění pozitivních a negativních průvodních jevů, názorů učitelů a žáků.

Hlavní výzkumná otázka: Jakým způsobem je realizován inkluzivní přístup a jak jej vnímají žáci a učitelé na ZŠ ve Stř. kraji?