Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků nadaných a mimořádně nadaných)

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků nadaných a mimořádně nadaných)

by Lenka Zemanová -
Number of replies: 0

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u nadaných dětí, které přicházejí do 1. třídy se znalostí čtení.