Netradiční modely péče o mládež vykazující rizikové chování. Využití inspirativních prvků v současnosti.

Netradiční modely péče o mládež vykazující rizikové chování. Využití inspirativních prvků v současnosti.

by Lenka Hessová -
Number of replies: 0
  • Jaké je současné terminologické vymezení převýchovné práce?
  • Jaké netradiční modely práce s mládeží vykazující rizikové chování ve světě, s důrazem na modely se silnou vnitřní sociální strukturou, jsou v dostupné odborné literatuře popsány?
  • Jak fungují netradiční modely práce s mládeží vykazující rizikové chování se zvláštním důrazem na modely se silnou vnitřní sociální strukturou ve světě?
  • Jaké prvky netradičních modelů práce s mládeží lze využít v současnosti?