Od chudinské k sociální péči v Praze 19. a první poloviny 20. století (s. 223-314)