KRÁLÍK, Jan a Anna ČERNÁ. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti : 121 kapitol o češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. (KDČ)