Další studijní materiály k tématu pozorování

V přiložených souborech najdete jeden učebnicový text (Švaříček, Šeďová) a dva praktické příklady (Dvořáková, Toušek).