Četba - konspekt č. 3 - texty o pojetí kvality v kvalitativním výzkumu

Kapitola 2 z knihy "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách" (Švaříček, Šeďová; s. 28-50), kapitola 12 z knihy "Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace" (Hendl; s. 335-348) a kapitola 3 z knihy "Organizational Ethnography. Studying the Complexities of Everyday Life" (Schwartz-Shea, Yanow; s. 56-82).