Činnosti

1. Obecné informace k činnostem

 

Činnost

 

Činnosti představují jeden ze základních stavebních kamenů pro tvorbu kurzů v Moodle. Pomocí činností je možné přidávat aktivity jako je 

ÚkolTestChatFórumPrezentaceWorkshop aj. Jedná se o interaktivní aktivity, přičemž tyto moduly umožňují spolupráci studenta s učitelem.

 

Jak na to:

 

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Zapnout režim úprav

  

 

- při zapnutém režimu úprav klepněte na volbu Přidat činnost nebo studijní materiál, volbu proveďte v příslušné části, ve které chcete činnost vytvořit (např. zvolím Téma 1)

 

 

- na obrazovce se objeví okno, v němž si vyberete vkládanou činnost (po zaškrtnutí vybrané činnosti uvidíte jeho základní popis)

- klepněte na Přidat, nebo můžete přidání urychlit dvojitým kliknutím na danou činnost

 

 

- po přidání vybrané činnosti upravíte její příslušná nastavení

- po uložení se Vám činnost zobrazí v prostředí kurzu (např. zobrazení vložené ankety 1)

 

  

- pakliže neuvažujete o přidání další činnosti a chcete-li se vrátit do standardního zobrazení kurzu, tak je zapotřebí vypnout Režim úprav

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka

  

 

- rozbalí se okno, v němž klepnete na volbu Vypnout režim úprav

 

 

- po uskutečnění výše zmíněného bodu se Vám zobrazí standardní prostředí kurzu