Činnosti

Průvodce práce s činnostmi

3. Workshop

3.1. Úpravy základního nastavení

 

Jak na to:

 

-  prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1.png

 

- zobrazí se okno, v němž klepněte na volbu Zapnout režim úprav

 

2.png

 

- při zapnutém režimu úprav klepněte na volbu Přidat činnost nebo studijní materiál, volbu proveďte v příslušné části, ve které chcete činnost vytvořit (zvolím Téma 1)

 

3.png

 

- na obrazovce se objeví posouvací okno, v němž si vyberete vkládanou činnost Workshop

 

4.png

 

- vyplňte identifikátory a nastavte požadované vlastnosti činnosti

 

5.png

 

Obecná nastavení

 • Název workshopu - slouží k pojmenování workshopu
 • Popis - detailnější popis workshopu - například, pro kterou studijní skupinu je workshop určen, kdy bude studentům zpřístupněn aj.
 • Zobrazit popis na titulní stránce

 

6.png

 

Nastavení známkování

 • Strategie hodnocení - ovlivňuje podobu hodnotícího formuláře a způsob vypočítávání známky za odevzdanou práci, dostupné jsou následující možnosti:
 1. Akumulační hodnocení - hodnotil vkládá dílčí známky a komentáře k jednotlivým aspektům práce, celková známka je váženým průměrem dílčích známek
 2. Komentáře - hodnotil pouze vkládá dílčí komentáře, známku nelze ovlivnit 
 3. Počet chyb - hodnotil rozhoduje o pravdivosti dílčích , známka se určuje podle, známka se určuje podle převodní tabulky na základě váženého počtu negativních odpovědí
 4. Rubrika - hodnotící rubrika s libovolným počtem úrovní u jednotlivých kritérií
 • Známka za odevzdanou práci - určuje nejvyšší možnou známku, kterou je možno získat za odevzdanou práci
 • Potřebná známka za odevzdanou práci - zde lze nastavit hraniční známku, kterou uživatelé musejí získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali
 • Známka za hodnocení - určuje nejvyšší možnou známku , kterou bude moci hodnotitel získat za provedená hodnocení přidělených prací
 • Potřebná známka za hodnocení - zde lze nastavit hraniční známku, kterou musejí uživatelé získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali
 • Počet desetinných míst ve známkách

 

7.png

 

Nastavení odevzdávání

 • Pokyny pro vypracování odevzdaných prací - zde je možné vložit informace o odevzdávání  souborů, například termín, povolený počet příloh, v jakém formátu se mají práce odevzdávat, kde naleznou další informace aj.
 • Nejvyšší povolený počet přiložených souborů - je možné nastavit rozsah 1 - 7 souborů
 • Přílohy odevzdaných prací povolují soubory typu - přílohy odevzdaných prací povolují různé typy souborů, lze je vybrat zadáním seznamu přípon souborů, který je oddělený čárkami (např. png, jpg, jpeg, gif), pokud je pole ponecháno prázdné pak jsou povoleny všechny typy souborů
 • Nejvyšší možná velikost přílohy odevzdané práce - maximální velikost souboru, který mohou studenti nahrát
 • Pozdní odevzdání - je-li povoleno, autoři mohou odevzdávat své práce i po termínu odevzdávání nebo dokonce až ve fází vzájemného hodnocení, takto pozdě odevzdané práce však již nebude možno upravovat, studenti, kteří nestihnou odevzdat práci v termínu, budou mít tedy jen jeden pokus na nahrání úkolu

 

8.png

 

Podrobnosti hodnocení

 • Pokyny pro hodnocení přidělených prací - zde vložte pokyny pro hodnocení přidělených prací, studenti je uvidí, jakmile bude workshop přepnut do fáze Hodnocení, v okamžiku kdy bude workshop nastaven a uložen, bude mít ve fázi Nastavení možnost nastavit parametry hodnocení a přidělování prací studentům (skupinám)
 • Používat sebehodnocení - je-li povoleno, studentům bude moci být přidělena i jejich vlastní práce k ohodnocení, úplně stejně jako by se jednalo o práci jiného studenta

 

9.png

 

Dostupnost

- zde lze nastavit časové ohraničení pro:

 • začátek a konec odevzdávání
 • začátek a konec hodnocení

 

- dále si nastavíte další doplňující identifikátory a vlastnosti workshopu 

- potvrďte tlačítkem Uložit změny a vrátit se do kurzu Uložit změny a zobrazit případně akci zrušte tlačítkem Zrušit