Váš kurz

1. Obecné informace

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. Pouze s vlastníkem kurzu jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení na jinou instalaci Moodle, zazálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.

 

Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?

 

Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:

 


Mgr. Alexandra Polášková

Mgr. Tomáš Blümel

Mgr. Zora Mašatová

 

Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí, a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.