Citace podle pokynů vybraných periodik

1. Úvod

Některá pracoviště na FF UK doporučují studentům držet se citačních pokynů vybraného oborového periodika. Těchto periodik je celá řada, vybrali jsme proto dva zástupce, na nichž budeme demonstrovat, jak lze podle pokynů periodik postupovat.

Konkrétně představíme citační pokyny Českého časopisu historického a časopisu Umění.