Výklad: Citace podle normy ISO 690

1. Úvod

Následující návod je výtahem České technické normy:
ČSN ISO 690 : Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, která byla ve 3. vydání vydána roku 2011. Nahrazuje předchozí vydání z roku 1996 a 2000.
Norma je určena pro tvorbu bibliografických citací a odkazů různých informačních zdrojů – (nejen) knih, článků z periodik, statí ze sborníků, elektronických dokumentů a mnoha dalších. Není primárně určena pro tvorbu citací legislativních dokumentů, např. zákonů.