Citační nástroje

logo_eu

cc-by-nc-nd

1. Citační nástroje a jejich funkce

Citační nástroje (angl. reference/citation management softwareslouží k ukládání, správě a vytváření odkazů na zdroje (literaturu). Mohou být samostatné, nebo součástí větších softwarových balíků (textový procesor, DTP program). Samostatné nástroje jsou často k dispozici jen online, komplexnější jako offline počítačové programy, ale některé softwary kombinují oba přístupy.
Mezi základní funkce citačních nástrojů patří především vyhledávání a zobrazování záznamů (a jejich kolekcí)vytváření záznamů (a jejich kolekcí). Většina programů nabízí další funkce, a to zejména synchronizaci záznamů s online účtem uživatele.
K pokročilým funkcím citačních nástrojů řadíme především import a export záznamů (a jejich kolekcí), ale také propojení s katalogy knihoven či komerčními databázemi, zobrazování obálek knih u záznamů apod.