Výklad: Druhy a úprava dokumentů

1. Druhy dokumentů

Dokumenty, prameny či zdroje, které citujeme ve svých pracech, můžeme obvykle dělit podle různých kritérií. Nejčastěji dělíme dokumenty podle formy obsahu (textové, obrazové, hudební) nebo podle nosiče (kniha, zvukový nosič, CD-ROM, online zdroj).