3. Založení kurzu

3.1. Hlavní vs Standardní kurz

Hlavní kurz může (narozdíl od standardního kurzu) obsahovat několik podkurzů vyučovaných tzv. vyučujícími asistenty (teaching assistant - TA).
Tato varianta je vhodná při výuce paralelních kurzů, nebo když je potřeba studenty rozdělit do skupin.

Při tvorbě kurzu zvolte Hlavní kurz a pak postupujte stejne jako u standardního kurzu.


Je možné povýšit již vytvořený standardní kurz na hlavní kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v seznamu kurzů a pak na Převést na hlavní kurz.

Kurz se Vám ukáže v seznamu kurzů s možností vytvořit Oddíl.


Po kliknutí na oddíl nejdříve musíte přidat vyučujícího asistenta.Novou část hlavního kurzu přidáte vložením názvu a registračního klíče, kterým se do něj studenti zapíší.


Kurzy se zobrazí v seznamu kurzů se jmény vyučujících asistentů.


Při zápisu studentů do hlavního kurzu je vždy potřeba vybrat do které části kurzu je chceme zapsat. Více o zápisu studentů ZDE.