8. Hodnocení

8.3. Přehled shod

Po kliknutí na procento ukázané shody v pravém rozbalovacím menu ( v tomto případě 4) se vám zobrazí seznam zdrojů, se kterými systém našel shodu. Po kliknutí na jeden z nich se vám ukáže úryvek textu z nalezeného zdroje a zároveń vám to vyhledá a zvýrazní text v kontrolované práci. Šipkami na stranách zobrazeného okna u zvýrazněného textu lze procházet nalezené shody z jednoho vybraného droje.


Kliknutím na > na pravé straně každého zmíněného zdroje otevřete Analýzu shody. Zde vidíte podrobnosti a můžete zdroj ze zprávy o podobnosti vyškrtnout, pokud ho považujete za irelevantní.
Zdroj lze z analýzy podobnosti vyškrtnout také kliknutím na ikonu sestupného grafu, čímž otevřete seznam všech zmíněných zdrojů. Nezahrnuté zdroje zobrazíte klinutím na ikonu přeškrtlého kolečka.