6. Odevzdání úkolu učitelem

Učitel může odevzdávat práce svých studentů pro průběžnou kontrolu (například práce zaslané učiteli emailem či práce z dřívějších kurzů). Na titulní stránce vyberte zvolený Kurz, poté zvolený Úkol a klikněte na tlačítko Další akce - Odevzdat.

Zobrazí se nabídka s možnostmi odevzdání práce učitelem. Můžete vybrat jaký typ práce budete odevzdávat. Jedná se o:

  • Nahrání jednoho souboru - Vyberete jeden textový dokument z PC.
  • Nahrání více souborů - Vyberete více textových dokumentů z PC najednou.
  • Kopírujte a vložte nahrávání - Zkopírujete text práce (CTRL-C) a vložíte jej do systému (CTRL-V).
  • Nahrávání souborů ZIP - V případě, že máte větší počet prací uložených v zabaleném archivu (ZIP).


V případě nahrávání jednoho souboru, vyplňte požadované identifikátory. Autor - Nezapsaný student, Jméno a příjmení a Název odevzdané práce. Potvrďte kliknutím na tlačítko Nahrát.