Váš kurz

Stránky: Moodle UK pro výuku 1
Kurz: Moodle tutoriál
Kniha: Váš kurz
Vytiskl(a): Guest user
Datum: Sobota, 27. listopadu 2021, 14.58

1. Obecné informace

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. Pouze s vlastníkem kurzu jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení na jinou instalaci Moodle, zazálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.

 

Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?

 

Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:

 


Mgr. Alexandra Polášková

Mgr. Tomáš Blümel

Mgr. Zora Mašatová

 

Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí, a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.

2. Založení kurzu

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v současné době provozuje ve spolupráci s ÚVT pět instalací systému Moodle.

Specifikace jednotlivých instalací najdete na: https://dl.cuni.cz/moodle/

Jak na to? Máte dvě možnosti.

  1. Na stránce https://dl.cuni.cz/moodle/ klikněte na odkaz Žádost o založení kurzu u příslušné instalace Moodle v seznamu.


  1. Na titulní straně jednotlivých instalací rozklikněte nabídku Podpora uživatelů v pravém horním rohu a zde vyberte položku Moodleoffice.4. Ruční zápis do kurzu

Tuto metodu použijete v případě, že chcete přiřadit ručně do kurzu uživatele s nějakou rolí (nejčastěji učitel či student). Uživatele, kterého chcete takto do kurzu přiřadit, budete vyhledávat pomocí e-mailové adresy, přičemž musí být v seznamu uživatelů Moodle konkrétní instalace (např. na dl1.cuni.cz), kde se nacházíte, tedy musel se do této instalace alespoň jednou přihlásit.

jjj

Jak na to:

jjj

- v prostředí kurzu klepněte na volbu Účastníci

jjj

1.png

-

- v tuto chvíli je možné vybrat ze dvou možností

j

a) klepněte na volbu Zapsat uživatele

j

2.png

j

- v části Hledat zadejte jméno účastníka a následně jej vyberte, v části Přidělená role zvolte roli, kterou chcete uživateli přidělit, Vaše volby potvrdíte klepnutím na Zapsat uživatele

j

3.png

 

- na stránce se Vám zobrazí přehled zapsaných účastníků

 

1

 

b) vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka

 

2%20%281%29.png

 

- klepněte na volbu Metody zápisu

 

3%20%281%29.png

 

- na hlavní stránce se Vám objeví možnosti tohoto nástroje, u metody Ruční zápis do kurzu klepněte na ikonu „panáčka se znaménkem+" (Zapsat uživatele)

  

4.png

 

- v části Přidělená role zvolte roli, kterou chcete uživateli přiřadit, v části Hledat zadejte jméno účastníka, následně jej vyberte v okně Nezapsaní uživatelé a tlačítkem Přidat jej přeneste do kurzu Zapsaní uživatelé

  

5.png

 

- zapsané uživatele si můžete zkontrolovat klepnutím v hlavní nabídce na volbu Účastníci

  

6.png

 

- na stránce se Vám zobrazí přehled zapsaných účastníků

 

7.png

 

- ve volbě Účastníci můžete u každého jednotlivého účastníka upravit nastavení zápisu

 

a) Přiřazení role pro uživatele

8.png

 

b) Upravit skupiny pro uživatele

9.png

 

c) Ruční zápis do kurzu

10.png

 

d) Upravit zápis

11.png

 

e) Vyškrtnout12.png

5. Zápis sebe sama

Tuto metodu použijete v případě, že chcete, aby se Vám uživatelé zapisovali do kurzu automaticky s určenou rolí, buď zcela bez omezení, nebo s omezeními, která tato volba umožňuje. uživatel, který se chce takto do kurzu přihlásit, se nejprve musí přihlásit do Moodle konkrétní instalace (např. dl1.cuni.cz),kde se nachází Váš kurz.

 

Jak na to:

 

 - v prostředí kurzu klepněte v hlavní nabídce vlevo na volbu Účastníci

 

1.png

 

- vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka

 

2.png

 

- v tuto chvíli je možné vybrat ze dvou možností

 

a) klepněte na volbu Zápis sebe sama do kurzu

 

3.png

 

b) klepněte na volbu Metody zápisu

 

4.png

 

- na hlavní stránce se Vám objeví možnosti tohoto nástroje, metodu Ruční zápis do kurzu jsme probírali v předchozím manuálu, nyní se podíváme na možnosti volby Zápis sebe sama do kurzu

- na obrázku vidíte, že tato možnost je vyznačena šedou barvou, je to proto, že tato možnost je zatím skryta, pro odkrytí metody je nutno klepnout na ikonu „přeškrtnutého očička"

 

5.png

 

- dále je nutno metodu zápisu nastavit, klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

6.png

 

- po provedení možností a) i b) se Vám zobrazí nastavení této volby

 

11.png

 

- zde pak můžete upravit jednotlivé volby nastavení

 

- instanci Zápis sebe sama do kurzu můžete do kurzu přidat více metod, např. pro různé role, v části Přidat metodu vyberte ze seznamu Zápis sebe sama do kurzu

 

12.png

 

- pojmenujte tuto metodu (např. Učitelé), nastavte si Vaše volby a novou metodu uložte

 

13.png

 

- nová metoda se Vám objeví v seznamu metod

 

14.png

 

- každou metodu lze průběžně přenastavit a také odstranit, odstranění se provádí pomocí ikony „ozubeného kolečka" u dané metody (např. metoda Učitelé), je však důležité pamatovat na okolnost, že s každou odstraněnou metodou zápisu se z kurzu odstraní i účastníci, kteří byli do kurzu zapsaní danou metodou

- obecně rovněž nedoporučujeme odstranit metodu Ruční zápis do kurzu, neboť se jejím smazáním z kurzu odstraní i učitel, který tam byl touto metodou zapsán

 

15.png

 

- u každé metody si lze upravit pořadí, ve kterém se Vám budou na stránce zobrazovat, přesun se provede klepnutím na příslušnou ikonu „směrové šipky" (např. metoda Učitelé)

 

16.png

 

- následně se Vám zobrazí provedený přesun

 

17.png

6. Přístup pro hosty

Tuto metodu použijete v případě, že chcete, aby mohli do kurzu vstoupit uživatelé bez přihlášení s právy hosta. Tito uživatelé mohou pouze prohlížet obsah kurzu, ale nemohou plnit činnosti (fórum, chat, test, úkol apod.)

 

Jak na to?

 

- v prostředí kurzu klepněte v hlavní nabídce vlevo na volbu Účastníci

 

1.png

  

- vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka

 

2.png

 

- klepněte na volbu Metody zápisu

 

3.png

 

- na hlavní stránce se Vám objeví možnosti tohoto nástroje, standardně je zde zobrazena metoda Přístup pro hosty, pokud je vyznačena šedou barvou, je to proto, že tato možnost je zatím skryta, po odkrytí metody je nutno klepnout na ikonu „přeškrtnutého očička"

- pokud metoda není zobrazena, můžete si ji přidat pomocí nástroje Přidat metodu

 

4.png

   

 - po klepnutí na ikonu „přeškrtnutého očička" se metoda odkryje a hosté mohou vstupovat do kurzu

 

5.png

 

- po odkrytí „Přístupu pro hosty" v Metodách zápisu se toto nastavení nově objeví po klepnutí na ikonu „ozubeného kolečka" ve volbě Účastníci

 

6.png

 

- po klepnutí na metodu Přístup pro hosty se otevře nastavení, v němž lze opětovně nastavit povolení přístupu pro hosty, a rovněž lze pro hosty nastavit přístupové heslo

 

7.png 

9. Zálohování

Přestože je automatické zálohování preferovaným způsobem zálohování, Moodle umožňuje zálohovat kurzy i jednotlivě.

 

Jak na to:

 

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1%20%281%29.png

  

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Záloha 

  

2%20%281%29.png

  

- nastavíte si možnosti zálohy a vše potvrdíte klepnutím na volbu Přejít na poslední krok

  

3.png

 

- vytvoří se Vám záloha a klepněte na Pokračovat

  

4.png

 

- vytvořená záloha se uloží v systému Moodle, přičemž se Vám zobrazí pod kapitolou Oblast se zálohami kurzů

zálohu můžete stáhnout do počítače, nebo ji obnovit (viz. návod Obnova kurzu)

 

5.png

10. Reset kurzu

Reset kurzu odstraní všechno nastavení, uživatele, klasifikace, skupiny, fóra a úkoly z uživatelského nastavení. Materiály nahrané učitelem zůstávají (soubory, prezentace, stránky). Před provedením resetu se nejprve doporučuje kurz zálohovat (viz. návod Zálohování).

 

Jak na to:

  

1.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Reset

 

2.png

 

- nastavíte si možnosti resetu a vše potvrdíte klepnutím na volbu Resetovat kurz

 

3.png

  

- na obrazovce se Vám zrekapitulují vybrané části určené k resetování

- klepněte na volbu Pokračovat, čímž definitivně resetujete kurz

 

4.png

11. Obnovení kurzu

Existují dva základní důvody obnovy kurzu ze zálohy:

 

a) obnova již vytvořeného kurzu (nebo jeho části) do stávajícího kurzu

b) obnova již existujícího kurzu do nového kurzu (vytvořeného administrátorem)

 

Jak na to:

 

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepnete na volbu Obnovit

 

2.png

 

- zobrazí se Vám možnosti Obnovy kurzu

 

3.png

 

- kurz lze obnovit třemi způsoby

 

a) Importovat soubor zálohy - Vámi vytvořenou zálohu nahrajete přímo z počítače

 

4.png

 

b) Oblast se zálohami kurzů - obnovíte zálohu v Moodle, kterou jste si již vytvořili (viz. návod Zálohování)

 

5.png

 

c) automatické zálohování - obnovíte zálohu, kterou po určitém časovém úseku automaticky vytvoří Moodle

 

6.png

 

-  klepněte na volbu Obnovit

 

7.png

 

- zobrazí se Vám přehled obnovení

- klepněte na Pokračovat

 

8.png

 

- rozhodněte se pro umístění obnovené zálohy

- pro názornost vyberu Obnovit do tohoto kurzu, zaškrtnu položku „Odstranit obsah tohoto kurzu a poté obnovit" a klepnu na Pokračovat

 

9.png

 

- ručně vyberte obnovované části a klepněte na Další

 

10.png

 

- zobrazí se Vám Nastavení kurzu s přednastavenými možnosti Moodle, které můžete dále upravit

- klepněte na Další

 

11.png

 

- zobrazí se Vám rekapitulace vybraných nastavení Obnovení, která můžete dále upravit 

- klepněte na Provést obnovu

 

12.png