[TSP 1] Assignment / Úkol

Opened: Tuesday, 7 December 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 9 January 2022, 11:55 PM

[EN]

 1. Experiment with the traveling salesman problem and let me know, what you tried and what was the results. You have a few possibilities. 
  • Try to create another crossover and compare it to the default version.
  • Try to make another mutation.
  • Try to change the fitness function, 1/path length may not be the best one (it does not matter if you use the tournament selection)
 2. [Bonus] (+25 points) On the input tsp_std.in find a path shorter than 170 000 km (the optimum is around 158 418 km).
 3. [Bonus] (+25 points, in addition to the above bonus) On the input tsp_std.in find a path shorter than 160 000 km.

[CZ] 

 1. Pohrajte si s problémem obchodního cestujícího a napište mi, jak to dopadlo. Máte zase několik možností, co zkusit. 
  • Napište nějaký nový operátor křížení a zkuste, jestli to zlepší řešení.
  • Napište nějakou jinou mutaci.
  • Zkuste upravit fitness, 1/délka cesty nemusí být nejlepší (jestli používáte turnaj, tak je to jedno).
 2. [Bonus] (+25 bodů) Najděte na vstupu tsp_std.in cestu kratší než 170 000 km (optimum je kolem 158 418 km)
 3. [Bonus] (+25 bodů, možno sčítat s předchozím) Najděte na vstupu tsp_std.in cestu kratší než 160 000 km.