Úkol - otázky

Opened: Dienstag, 6. Oktober 2020, 00:00
Due: Dienstag, 13. Oktober 2020, 00:00

Přečtěte si prosím alespoň jeden ze zde přiložených studijních textů a zformulujte odpovědi na následující otázky:

1) Jaké důvody vedly české stavy k odmítnutí vojenské pomoci králi Ferdinandovi I. v bojích ve šmalkaldské válce?

2) Z čeho obvinil král české stavy během povstání a po jeho potlačení?