Melodizace říkadla v rámci písňových forem

Opened: Tuesday, 14 December 2021, 11:00 PM
Due: Monday, 31 January 2022, 11:00 PM

Zrytmizujte říkadlo Přišli čtyři koledníci (viz přednáška) ve 2/4 nebo 3/4 taktu tak, aby na každý verš připadly dva takty.  Po té říkadlo melodizujte (např. v C dur v rozmezí tónů c1-a1) a důsledně při tom dodržujte zákonitosti sepětí předvětí a závětí (viz grafický záznam). Pro porovnání utvořte na témže textu tři melodické varianty písňových forem: malou jednodílnou, malou dvoudílnou s kontrastem a malou dvoudílnou s náznakem reprízy. Úkol je písemný a platí pouze pro kombinované studium (a pro studenty prezenčního studia, kteří úkol neodevzdali v hodině).