Rytmizace říkadla a vytvoření ostinatního doprovodu

Opened: Wednesday, 1 December 2021, 12:00 AM
Due: Tuesday, 4 January 2022, 11:00 PM

Libovolné říkadlo o 4 verších zrytmizujte ve 2/4 a 3/4 taktu. Rytmickou strukturu říkadla zapište pro kontrolu i s textem. K oběma rytmickým variantám říkadla utvořte  nejméně tříhlasý ostinátní doprovod. Nezapomeňte zařadit "povinná" ostinata. K ostinatům uveďte případné nástrojové obsazení a vhodné úkony hry na tělo. Úkol je písemný a platí pouze pro kombinované studium.