Předvedení hry na rytmickou ozvěnu

Opened: Tuesday, 16 November 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 13 December 2021, 11:00 PM

Použijte přesně rytmizované názvy květin (viz přednáška) a předveďte hru na rytmickou ozvěnu (deklamace slov + hra na tělo střídáno s taktováním v okamžiku, kdy "fiktivní" děti budou opakovat Vaše modely). Plynulé předvedení 4 x 2 takty ve 2/4 taktu a 4 x 2 takty ve 3/4 taktu.  Odkazy na videonahrávky Vašeho výkonu nahrajte do Moodle (studenti prezenčního studia mohou ozvěnu předvést na semináři) .