Individuální prověrka hudebnosti - písemná seminární práce

Opened: Friday, 29 October 2021, 12:00 AM
Due: Tuesday, 4 January 2022, 11:00 PM

Vypracujte písemně podle instrukcí v prezentaci individuální prověrku pěveckého projevu žáka mladšího školního věku (věk upřesněte).