Úkol č. 4

Opened: Wednesday, 28 October 2020, 8:00 PM
Due: Wednesday, 4 November 2020, 7:00 PM

Jak je možné, podle toho, co jsme četli u Husserla, tedˇ znovu během poslední přednášky (tj. v paragrafech 2 a 14 Pátého Logického zkoumání, naskenovaných v příloze k předchozímu úkolu), vysvětlit rozdíl mezi pouhou přítomností "hrubé matérie počitků" a přítomností věci samé ve vnímání?