Interpretace zvoleného literárního díla

Opened: vendredi 29 mai 2020, 00:00
Due: mercredi 1 juillet 2020, 00:00

Interpretace zvoleného literárního díla s využitím základních pojmů naratologie, případně teze o mimetické touze u René Girarda.