Girard: Lež romantismu a pravda románu

Opened: Пятница, 29 мая 2020, 00:00
Due: Среда, 1 июля 2020, 00:00

Referát z první kapitoly s názvem Trojúhelníková touha. René Girard: Lež romantismu a pravda románu, s.  11 - 64.