Girard: Lež romantismu a pravda románu

Otevřené: Pátek, 29. května 2020, 00.00
Termín: Středa, 1. července 2020, 00.00

Referát z první kapitoly s názvem Trojúhelníková touha. René Girard: Lež romantismu a pravda románu, s.  11 - 64.