Girard: Lež romantismu a pravda románu

Opened: Friday, 29 May 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 1 July 2020, 12:00 AM

Referát z první kapitoly s názvem Trojúhelníková touha. René Girard: Lež romantismu a pravda románu, s.  11 - 64.