Mapování sociální sítě

Opened: Saturday, 28 March 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 20 June 2020, 1:00 AM

Spolupráce s rodinou a širší sociální sítí klienta, je v práci ergoterapeuta zásadní. Sociální prostředí je jedním z důležitých faktorů, které podporuje nebo které může bránit ve výkonu zaměstnávání a v naplňování osobních přání a představ o životě daného člověka. V naší práci je tedy neustále potřeba brát na zřetel, v jakém prostředí se člověk pohybuje a jaký vliv má toto prostředí na život člověka a pokud je to jen trochu možné zároveň s tímto prostředím pracovat tak, aby se pokud možno mohl v maximální možné míře uplatnit potenciál člověka.

Existuje celá řada možností, jak mapovat sociální vztahy. Zpravidla se mnoho dozvídáme v rámci rozhovoru s klientem, mnohé nám může říci domácí návštěva nebo interakce klienta s rodinnými příslušníky např. v rámci návštěvy na ergoterapeutickém pracovišti. Mnohé tedy zjistíme rozhovorem či pozorováním. Ne vždy se ale daří tímto způsobem mapovat vztahy do větší hloubky, zajímat se o význam vztahů nebo o to, jak ovlivňují výkon člověka. K tomu mohou sloužit některé se strukturovanějších hodnocení či nástrojů.

Zkuste nyní udělat vlastní mapu své sociální sítě. Mlžete k tomu využít přiložených formulářů z Modelu CARe (Model komplexní psychosociální rehabilitace, Hollander, Wilken, 2015) nebo vytvořit vlastní "mapu své sítě" ve formátu, který Vám vyhovuje. Mapa sociální sítě, či mapa vztahů, může obsahovat blízké vztahy, i vztahy vzdálenější, kontakty, které jsou časté i ty, kde máme s lidmi kontakt jen zřídka. Mapa také může obsahovat lidi, kteří již zemřeli, ale jste ve své mysli s nimi stále v kontaktu. Mlžete také zahrnout sociální kontakty, které máte skrze sociální sítě, pokud jsou pro Vás důležité. Můžete zvažovat intenzitu vztahů, kvalitu vztahů, frekvenci kontaktu, míru podpory - vzájemně, provázanost, souvislosti, které vztahy ovlivňují, význam vztahů atd. 

Pokud budete chtít, můžete vyzkoušet více nástrojů a srovnat si pro sebe, jak se Vám se kterým pracovalo. Mapa Vaší sociální sítě je velmi intimní záležitost, je tedy jen pro Vás a zde ji nesdílejte. V rámci úkolu napište jen krátkou úvahu o tom, jak se Vám s tématem pracovalo, jaké nástroje jste zkusili, zda jste pro sebe něco objevili, co jste při tom prožívali a jak si případně dovedete představit, že byste s tímto tématem pracovali v ergoterapeutické praxi.