Hodnocení pracovních činností

Opened: Thursday, 26 March 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 20 June 2020, 1:00 AM
 1. Zkusíme se zaměřit na možné hodnocení pracovního výkonu. To je pro ergoterapeuta jedna ze zásadních oblastí a proto potřebujeme mít i dobré dovednosti pro pozorování, analyzování a poskytování zpětné vazby k výkonu práce.

  Pokud jste doma sami, udělejte toto hodnocení sami na sobě poté, co budete dělat nějakou komplexnější aktivitu (např. vaření oběda, úklid, zpracování nějakého materiálu atd.)

  Pokud máte doma někoho blízkého, může se stát objektem Vašeho pozorování tato osoba:-) Domluvte se s Vašim blízkým na tomto úkolu jako na "experimentu" a poproste ho o spolupráci. Nemusí nijak upravovat výkon své činnosti, jen vy budete pozorovatelem a následně budete moci druhému dát zpětnou vazbu. Domluvte se na nějaké komplexnější činnosti, kterou budete pozorovat a následně vyzvěte blízkého v běžné situaci během dne (kdy se to bude hodit a reálně činnost bude vykonávat) k činnosti. Vy buďte pozorovatelem, můžete se do činnosti také zapojit nebo být jen pozorovatelem, záleží na situaci, ale vždy byste měli být schopni udržet svou roli "pozorovatele".

  1. Po ukončení činnosti zkuste sepsat své pozorování - čeho jste si všimli, jak byste pracovní výkon hodnotili, jaké položky jste sledovali, jakých silných stránek jste si všimli, kde jste vnímali obtíže apod. a své hodnocení v krátkosti napište.
  2. Poté si vezměte k ruce formulář COTE s instrukcemi, kde najdete vysvětlení k jednotlivým položkám, a zkuste tutéž činnost ohodnotit skrze tuto škálu hodnocení. Udělejte opět souhrn svého pozorování a napište si "závěr", zpětnou vazbu, kterou byste svému blízkému v roli klienta na základě tohoto pozorování dali.
  Pokud Váš blízký o to bude stát a bude to pro Vás možné, můžete svému blízkému dát zpětnou vazbu a diskutovat s ním Vaše pozorování a reflektovat, jaké to pro Vás i pro něj bylo v této situaci, co bylo příjemné, co nikoli, jak vnímali zpětnou vazbu od Vás, co by ocenili, co by potřebovali, aby pro ně bylo možné zpětnou vazbu slyšet a být vtaženi do celého procesu.
  3. Zkuste srovnat oba přístupy v rámci hodnocení pracovní činnosti. Jaké výhody má nestrukturované pozorování a jaké naopak využití strukturovaného nástroje? Co bylo snadné, co naopak obtížné? Vidíte nějaké limity nestrukturovaného pozorování či naopak použití nástroje? Napište krátkou reflexi Vaší zkušenosti.