Reflexe obtížné situace skrze rámce vztahu

Opened: Wednesday, 25 March 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 20 June 2020, 1:00 AM

Každý z  nás prožívá jinak stresové situace a má jiné způsoby, jak se s takovou situací vyrovnat. Podnět, který vyvolává stres, tzv. stresor, může být pro každého  jiný, jak co se týče obsahu, tak intenzity prožívání stresu. Stresory se mohou v průběhu času proměňovat, měnit svou intenzitu skrze to, jak se proměňuje odolnost člověka a jak se učí se se stresorem vyrovnávat. Pro ergoterapeuta je důležité umět rozeznávat možné stresory, které klient prožívá, rozumět možným reakcím na stres a umět nabídnout klientovi strategie, jak pracovat sám se sebou a stresovou situaci překonávat, posílit svou odolnost atd. K tomuto tématu můžeme přestoupit skrze různé rámce vztahu. Nejvíce se učíme skrze vlastní zkušenost, tedy budete nyní pracovat sami se sebou. 

1. Zkuste si vybavit situaci, která pro Vás nebyla příjemná, kde jste se necítili dobře a jednali jste jinak, než byste bývali chtěli. Nemusí se jednat o zásadní obtížné situace (jako rozchod s přítelem, úmrtí, autonehoda..), vyberte situaci, která pro Vás byla důležitá, zasáhla Vaše fungování a můžete se k  ní nyní ve svých myšlenkách vrátit, je pro Vás stále důležitá nebo aktuální (může se jednat o jednorázovou situaci, kdy se na Vás například obořil soused a neoprávněně Vás "seřval", nebo se může jednat o stresor, který není tak intenzivní ale zato se opakuje, např. když nad Vámi při vaření stojí maminka a "dýchá Vám na krk", komentuje co děláte a kritizuje Vaše kroky, "až Vám vytečou nervy"..).

Obsah tohoto cvičení nebudete sdílet, výstupem cvičení je Vaše zkušenost a Vaše reflexe procesu práce se stresovou situací.

2. Podíváme se "očima behaviorismu". Zkuste pro sebe reflektovat, kde jste se "naučili" právě tuto reakci na stresovou situaci. Jaké zvyklosti jsou ve Vaší rodině, jaké jednání je běžné a jaké je očekávané, jestli jste měli nějaké vzory chování, které Vás vedly, zkuste si vybavit, jestli byly i nějaké jiné formy "učení", které modifikovaly Vaše chování a reakce v dané situaci (odměna/trest - co posilovalo, že jste jednali dále právě takto či co vedlo ke změně vaší reakce na tento podnět). Zkuste najít a popsat pro sebe, co by Vám pomohlo, co byste se potřebovali naučit, abyste dokázali tuto situaci příště zvládat lépe? Jaké formy učení by Vám v tom pomohly? 

3. Podíváme se "očima KBT" - Přemýšlejte o stejné situaci a zkuste se zaměřit na to, jak přesně situace proběhla, co jste v ní cítili za emoce, jaké myšlenky jste v ten okamžik měli, zkuste identifikovat, zda tam byla nějaká vůdčí myšlenka, která ovlivnila vaše jednání a popište, jak přesně jste pak jednali a jaké by byly jiné možnosti, jak v danou situaci jednat. Použijte pro to formulář "Záznam myšlenek KBT" a buďte pozorní k tomu, co tento proces s Vámi dělá. Zkuste poté uvažovat o tom, co by vám pomohlo v dané situaci příště změnit svou reakci, co byste si v té situaci mohli příště sami pro sebe říci, jaké alternativy jednání se pro Vás objevily?

4. Podíváme se "očima psychodynamického rámce" - přemýšlejte o stejné situaci. Je možné, že už se díky předešlým krokům změnilo vaše prožívání nebo pohled na situaci, ale to nevadí. Zkuste se k situaci vrátit. Budeme pracovat s vašimi představami. Vezměte si papír a nejlépe vodovky, ale pokud je nemáte, voskovky nebo pastelky jsou jistě také dobré. Zkuste namalovat "arénu emocí", která v dané situaci byla - na papír zkuste "vykreslit" veškeré emoce, které jste v danou chvíli cítili. Můžete být abstraktní, nebo použít symboly, jiné vyobrazení, nechte se volně vést svými představami. Pracujete jen pro sebe a máte možnost být se se sebou a svým prožíváním. Možná jsou některé emoce intenzivnější, silnější, jiné slabší, mohou mít různé barvy atd. Vznikne vám tak obraz emocí v dané situaci". Jak je Vám s tím nyní?

   Uděláme další krok - zkuste si představit sami sebe jako zvíře v této situaci - jaké zvíře jste to byli v daný okamžik?  Zkuste se na obrázek jako toto zvíře umístit a namalovat. Pokud v situaci byli i další osoby, zkuste si představit, jak tento člověk či lidé jednali a u každého člověka si představte, jaké "zvíře" byl on v dané situaci a opět ho na papír umístěte, nakreslete tak, jak jste ho v danou situaci vnímali.  Takto to udělejte s každou další osobou, která  situaci byla. Pokud v situaci byly nějaké významné předměty, můžete je na obraz také vyobrazit. Jaké to je se nyní na vyobrazení dívat? Změnilo se něco ve vašem prožívání? Jak by situace měla vypadat, abyste s ní byli spokojení, aby vám v ní bylo dobře? 

   Pokud chcete můžete udělat ještě tento poslední krok a namalovat nový obrázek tak, jak byste chtěli, aby situace proběhla. Můžete změnit emoce, barvy, intenzitu, rozložení, druhy zvířat, uvolnit či vystavět ploty, zábrany, řeky, proudy, rostliny atd. Jaké je to nyní dívat se na "ideální situaci"?

   Jaké morální hodnoty vás v této situaci vedly (superego - vyšší princip, morálka, etika, normy, které vás vedou a ke kterým se vztahujete)? Dokážete zpětně rozpoznat, jaké hlubší motivy vás vedly k vaší reakce (id - potřeba uspět, prosadit se, zvítězit, vyhnout se konfliktu, zaujmout, přežít..atd.). Probíhal nějaký vnitřní konflikt ve vašich myšlenkách během této situace nebo nyní zpětně při reflexi situace (ego - např. "nejradši bych mu vyškrábala mu oči, praštila ho palicí až by brečel, ale jsem "hodná a slušná holka", konflikty by se neměly řešit křikem, hodné holky se nevztekají..")?

5. Zkuste napsat krátkou úvahu o tom, jak na Vás jednotlivá cvičení působila, jestli a jak se měnilo Vaše prožívání a vnímání situace, co Vám pomáhalo a co nikoli posunout se v řešení dané situace dál.