ad 26. 3.

  1. Nakolik správně odhadla demografický vývoj projekce ČSÚ z roku 1999 s horizontem nastaveným do roku 2030 a s prahem věkové struktury obyvatelstva k 31. 12. 1998?
  2. Jaké prameny využila ve své knize S. Kučerová?
  3. Najděte konkrétní studii od příslušníka nové generace vojenských historiků, který analyzoval roli menšin v americké armádě za druhé světové války.
  4. Kdo z českých historiků zkoumal mužskou identitu během první světové války?
  5. Jaké příspěvky zazněly na panelu P-36 Koncepty a metody dějin vojenství ve středoevropském prostoru během 11. sjezdu historiček a historiků, Olomouc, 13. – 15. září 2017?